อายุรกรรมโรคมะเร็ง

แผนก / สาขา : อายุรกรรมโรคมะเร็ง
เฉพาะผู้ป่วยนัด หรือ ปรึกษาระหว่างแผนกเท่านั้น
สถานที่ตรวจ : อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 2
ห้องตรวจ : ห้องตรวจโรคโลหิตวิทยาและเคมีบำบัด
เบอร์ติดต่อสอบถาม : 024752589

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
น.อ. พรสิระ หงสกุล - - - -
น.อ. จตุรงค์ ตันติมงคลสุข - - - -
น.อ.หญิง ธนาวดี สิริธนดีพันธ์ - - - -
น.อ. พงศ์อินทร์ สาริกะภูติ - - - -
น.พ. มนต์สันต์ สฤษดิ์เวชวรกุล - - - -