ศัลยกรรมผ่าตัดส่องกล้อง

แผนก / สาขา : ศัลยกรรมผ่าตัดส่องกล้อง
สถานที่ตรวจ : อาคารพิเคาระห์และบำบัดโรค ชั้น 1
ห้องตรวจ : ห้องตรวจโรคศัลยกรรม
เบอร์ติดต่อสอบถาม : 024752637, 024752741

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
น.อ.หญิง อัมพร พนาลีอำไพ - - -
น.ท.หญิง ธนิดา เจนบวรกิจ - - -