โรคเบ้าตาและศัลยกรรมตกแต่งสร้างเสริมทางตา

แผนก / สาขา : โรคเบ้าตาและศัลยกรรมตกแต่งสร้างเสริมทางตา
สถานที่ตรวจ : อาคารพิเคาระห์และบำบัดโรค ชั้น 2
ห้องตรวจ : ห้องตรวจโรคจักษุกรรม
เบอร์ติดต่อสอบถาม : 024752514, 024752642

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
น.ท.หญิง ธิดารัตน์ ตั้งกิจ - - -