อายุรกรรมโรคโลหิตวิทยา

แผนก / สาขา : อายุรกรรมโรคโลหิตวิทยา
เฉพาะผู้ป่วยนัด หรือ ปรึกษาระหว่างแผนกเท่านั้น
สถานที่ตรวจ : อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 2
ห้องตรวจ : ห้องตรวจโรคโลหิตวิทยาและเคมีบำบัด
เบอร์ติดต่อสอบถาม : 024752589

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
พล.ร.ต.หญิง พิมพา ศุนาลัย - - - -
น.อ. วราชัย เคร่งวิรัตน์ - - - -