ตรวจสุขภาพ

แผนก / สาขา : ตรวจสุขภาพ
สถานที่ตรวจ : อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 2
ห้องตรวจ : ห้องตรวจสุขภาพ
เบอร์ติดต่อสอบถาม : 024752596

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
พล.ร.ต. ไพบูลญ์ ศรีเทพ - - -
พล.ร.ต. วีระพงศ์ ศุนาลัย - -
พล.ร.ต. ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ - - -
น.อ. นานัตว์ สัตยานนท์ - -