อายุรกรรมโรคติดเชื้อ

แผนก / สาขา : อายุรกรรมโรคติดเชื้อ
เฉพาะผู้ป่วยนัด หรือ ปรึกษาระหว่างแผนกเท่านั้น
สถานที่ตรวจ : อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 2
ห้องตรวจ : คลินิกให้คำปรึกษา
เบอร์ติดต่อสอบถาม : 024752818

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
พล.ร.ต.หญิง พาชื่น วงศาโรจน์ - - -
น.อ.หญิง ภาศรี มหารมณ์ - - -
น.ท. กมลาสน์ อำนวย - - -
น.อ. ธนษวัฒน์ ชัยกุล - - -