คลินิกรุ่งอรุณ

แผนก / สาขา : คลินิกรุ่งอรุณ
สถานที่ตรวจ : ศูนย์สุขภาพ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า (คลองมอญ)
ห้องตรวจ :
เบอร์ติดต่อสอบถาม :

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
น.อ.หญิง ธัชดา เตกะจรินทร์ - -
พญ. ธนัชพร ธัมวิสุทธิวรากร - - -