ศัลยกรรมหลอดเลือด

แผนก / สาขา : ศัลยกรรมหลอดเลือด
สถานที่ตรวจ : อาคารพิเคาระห์และบำบัดโรค ชั้น 1
ห้องตรวจ : ห้องตรวจโรคศัลยกรรม
เบอร์ติดต่อสอบถาม : 024752637. 027452741

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
น.อ. อภิรัฐ แสงเพ็ชร์ส่อง - - - -
น.ท. ทวิวัฒน์ สุโรจนะเมธากุล - - -