แพทย์แผนไทย

แผนก / สาขา : แพทย์แผนไทย
สถานที่ตรวจ : ศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพร
ห้องตรวจ : ศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพร
เบอร์ติดต่อสอบถาม :

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
ร.ท. สมภพ สุขแสวง
น.ต.หญิง นิภาพรรร คุ้มครอง
น.ท.หญิง กานดา ชังเรือง