คลินิกโรคติดเชื้อกุมารเวชกรรม

แผนก / สาขา : คลินิกโรคติดเชื้อกุมารเวชกรรม
สถานที่ตรวจ : อาคารพิเคาระห์และบำบัดโรค ชั้น 2
ห้องตรวจ : ห้องตรวจโรคกุมารเวชกรรม
เบอร์ติดต่อสอบถาม : 024752550

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
น.อ.หญิง มณีรัตน์ นันทรักษ์ชัยกุล - - - -
น.ต.หญิง กนกกาญจน์ นาคะสุวรรณ - - - -