คลินิกโรคภูมิแพ้กุมารเวชกรรม

แผนก / สาขา : คลินิกโรคภูมิแพ้กุมารเวชกรรม
สถานที่ตรวจ : อาคารพิเคาระห์และบำบัดโรค ชั้น 2
ห้องตรวจ : ห้องตรวจโรคกุมารเวชกรรม
เบอร์ติดต่อสอบถาม : 024752552

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
น.อ.หญิง ขนิษฐา เกตุวัฒนกิจ - - -
น.ต.หญิง องค์อร บุญนิจสิน - - - -