คลินิกโรคเลือดกุมารเวชกรรม

แผนก / สาขา : คลินิกโรคเลือดกุมารเวชกรรม
สถานที่ตรวจ : อาคารพิเคาระห์และบำบัดโรค ชั้น 2
ห้องตรวจ : ห้องตรวจโรคกุมารเวชกรรม
เบอร์ติดต่อสอบถาม : 027452552

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
น.อ.หญิง สรัญญา อรรถไพศาลศรุดี - - -
น.ท. กีรติ ประเสริฐผล - - -