จักษุวิทยาภูมิคุ้มกัน

แผนก / สาขา : จักษุวิทยาภูมิคุ้มกัน
สถานที่ตรวจ : อาคารพิเคาระห์และบำบัดโรค ชั้น 2
ห้องตรวจ : ห้องตรวจโรคจักษุกรรม
เบอร์ติดต่อสอบถาม : 024752514, 024752642

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
น.อ.หญิง พิชาพร อาทรสมบัติ - - -