คลินิกระบบทางเดินหายใจกุมารเวชกรรม

แผนก / สาขา : คลินิกระบบทางเดินหายใจกุมารเวชกรรม
สถานที่ตรวจ : อาคารพิเคาระห์และบำบัดโรค ชั้น 2
ห้องตรวจ : ห้องตรวจโรคกุมารเวชกรรม
เบอร์ติดต่อสอบถาม : 024752552

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ - - -
น.อ.หญิง ยุพิน สัตยานนท์ - - - -