อายุรกรรมโรคหัวใจ

แผนก / สาขา : อายุรกรรมโรคหัวใจ
สถานที่ตรวจ : อาคารพิเคาระห์และบำบัดโรค ชั้น 4
ห้องตรวจ : โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
เบอร์ติดต่อสอบถาม : 024752692

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
พล.ร.ต. ปิยบุตร เนียมประดิษฐ์ - - - -
น.อ. พัฒนชัย เฉลิมวรรณ์ - - - -
น.อ. สหรัฐ หวังเจริญ - - - -
น.อ. สุเชษฐ ตรรกธาดา - - - -
น.อ. พิทักษ์ พงศ์นนทชัย - - - -
น.อ. คชมาตจ์ บุญยรัตพันธุ์ - - - -
น.ท. ติรวิทย์ หงสกุล - - - -
อายุรแพทย์สรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ (อาจารย์พิเศษจากภายนอก) - - - -