ศัลยกรรมทางเดินปัสสวะ

แผนก / สาขา : ศัลยกรรมทางเดินปัสสวะ
สถานที่ตรวจ : อาคารพิเคาระห์และบำบัดโรค ชั้น 2
ห้องตรวจ : ศูนย์ทางเดินปัสสวะและสุขภาพเพศชาย
เบอร์ติดต่อสอบถาม :

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
น.อ. สาริษฐ์ หุตะโกวิท - - - -
น.อ. สนธิเดช ศิวิไลกุล - - - -
น.อ. รณฤทธิ์ สิงห์ปรุ - - - -
น.ท. พิบูลย์ ตติชลวิพุธ - - - -
น.ท. กิตติศักดิ์ วีระพลชัย - - -
ร.ท. ภัทร์ ศักดิ์ศิริสัมพันธ์ - - - -