เวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ

แผนก / สาขา : เวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ
สถานที่ตรวจ : อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรคชั้น 4
ห้องตรวจ : คลินิกฟื้นฟูหัวใจ
เบอร์ติดต่อสอบถาม :

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
น.อ.หญิง พรพิมล รัตนาวิวัฒน์พงศ์ - - - -