คลินิก High Risk และ Anormaly

แผนก / สาขา : คลินิก High Risk และ Anormaly
เฉพาะผู้ป่วยนัดเท่านั้น
สถานที่ตรวจ : อาคารพิเคาระห์และบำบัดโรค ชั้น 2
ห้องตรวจ : ห้องตรวจสูติกรรม
เบอร์ติดต่อสอบถาม : 024752547, 024752548

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
น.อ. จุลนัยน์ ทิศาปราโมทย์กุล - - -
น.ต.หญิง ณีรานุช จอกแก้ว - - -