ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

แผนก / สาขา : ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
สถานที่ตรวจ : อาคารพิเคาระห์และบำบัดโรค ชั้น 1
ห้องตรวจ : ห้องตรวจโรคศัลยกรรม
เบอร์ติดต่อสอบถาม : 024752637, 024752741

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
น.ท. กฤชรัฐ วัฒนสาธิตอาภา - -
น.ต. สุเมธ บุญญเจตน์พงษ์ - - -
พญ. กรุณา จันทร์มิตรสกุล - - -