ศัลยกรรมเต้านม

แผนก / สาขา : ศัลยกรรมเต้านม
สถานที่ตรวจ : อาคารพิเคาระห์และบำบัดโรค ชั้น 1
ห้องตรวจ : ห้องตรวจโรคศัลยกรรม
เบอร์ติดต่อสอบถาม : 024752637, 024752741