คลินิกทารกแรกเกิดความเสี่ยงสูง

แผนก / สาขา : คลินิกทารกแรกเกิดความเสี่ยงสูง
สถานที่ตรวจ : อาคารพิเคาระห์และบำบัดโรค ชั้น 2
ห้องตรวจ : ห้องตรวจโรคกุมารเวชกรรม
เบอร์ติดต่อสอบถาม : 024752552

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
พล.ร.ต.หญิง พิณทิพย์ พันธ์มีเกียรติ - - -
น.อ.หญิง กุลธิดา สูงสว่าง - - - -