ARI/PUI กุมาร

แผนก / สาขา : ARI/PUI กุมาร
สถานที่ตรวจ : อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรคชั้น 2
ห้องตรวจ : ห้องตรวจโรคกุมารเวชกรรม
เบอร์ติดต่อสอบถาม :

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
กุมารแพทย์