จักษุวิทยาทั่วไป

แผนก / สาขา : จักษุวิทยาทั่วไป
สถานที่ตรวจ : อาคารพิเคาระห์และบำบัดโรค ชั้น 2
ห้องตรวจ : ห้องตรวจโรคจักษุกรรม
เบอร์ติดต่อสอบถาม : 024752514, 024752642

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
น.ต.หญิง สุกานดา เจนจรรยา - -
น.ท. สุชัย วรอมรโชติ - - - -

นอกเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
น.ต.หญิง สุกานดา เจนจรรยา - - - - - -