คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

แผนก / สาขา : คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
สถานที่ตรวจ : อาคารพิเคาระห์และบำบัดโรค ชั้น 2
ห้องตรวจ : ห้องตรวจโรคกุมารเวชกรรม
เบอร์ติดต่อสอบถาม : 024752552

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
น.ท.หญิง วิวรรณ สุจริต