คลินิกรองเท้า

แผนก / สาขา : คลินิกรองเท้า
สถานที่ตรวจ : อาคาร100ปีชั้น1
ห้องตรวจ : คลินิกรองเท้า
เบอร์ติดต่อสอบถาม :

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
น.ท.หญิง อภิพร กาญจนกุญชร - - - -