อายุรกรรม โรคระบบทางเดินอาหาร

แผนก / สาขา : อายุรกรรม โรคระบบทางเดินอาหาร
เฉพาะผู้ป่วยนัด หรือ ปรึกษาระหว่างแผนกเท่านั้น
สถานที่ตรวจ : อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 2
ห้องตรวจ : ห้องตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร
เบอร์ติดต่อสอบถาม : 024752682

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
นพ. กรณ์ เลิศพิภพเมธา - - - -
น.อ. ธีรธร วงศ์ชัยสุวรรณ - - - -